Bestill hotell i London

Ved å bestille hotell på egenhånd kan du i mange tilfeller spare en del penger i forhold til å benytte et reisebyrå. Reisebyråene tar som regel et gebyr for denne jobben, det slipper du vet å bestille på egen hånd.standard og priser. Bestiller du hotellet på nett vil du også få en god oversikt over hotellene, samt mulighet til å sortere dem ut fra både beliggenhet, I dag er det også blitt svært enkelt og bestille hotell på egen hånd. Ønsker du å bestille hotell på egenhånd kan du blant annet benytte nettstedet Hotels.com.Hotellstandard i London

Hotellrommene i London vil ofte være noe mindre enn de en de en kjenner fra Norge.

Når det gjelder antall stjerner på hotellene vil dette variere noe i forhold til Norge. Dette kommer av at en beregner antall stjerner på hotellet utfra hotellstandarden i området. Hotellstandarden i London er noe lavere enn i Norge og et 4 stjerners hotell i London vil derfor som regel tilsvare et 3 stjerners hotell i Norge.