Museum - HMS Belfast

Den lette krysseren HMS Belfast ble bygget i 1938 og kan vise til en ærerik historie under Royal Navys tjeneste. Under 2. Verdenskrig hadde den en rekke ulike oppdrag, det var blant annet med under slaget ved Nordkapp og hjalp til med å senke det tyske krigsskipet Scharnhorst. Det var også med i operasjon Overload, som var den overordnete planen for befrielsen av Vest Europa. Her assisterte den blant annet den allierte innvasjonen i Normandie som ofte omtales som D - dagen. Etter 2. Verdenskrig havnet den på ny i kamp under Koreakrigen i 1950 -1952. Fra 1971 har imidlertid ærverdige HMS Belfast tjenestgjort som museumsfartøy i London.HMS Belfast i LondonHMS Belfast. Foto: Son of Groucho (CC BY 2.0)

Ombord på HMS Belfast

Siden 1978 er det Imperial War Museum som har hatt ansvaret for driften av HMS Belfast, som har blitt en så viktig del av britenes maritime krigsarv.

Ni av dekkene på HMS Belfast er i dag åpent for publikum. Her kan du blant annet få et innblikk i hvordan leveforholdene var ombord i krysseren under 2. verdenskrig. Du får som besøkende tilgang til å beskue det meste av dette berømte fartøyet, som blant annet operasjonsrommene, Admiral's Bridge og skipets kapell.

Åpningstider ved HMS Belfast

Ønsker du å besøke turistattraksjonen HMS Belfast under din storbyreise til London finner du skipet fortøyd like ved Tower Bridge i London. Museet har åpent hver dag mellom 1000 og 1700, med unntak av 24 - 26 desember da museet holder stengt. I perioden 1. mars til 31. oktober er imidlertid åpningstiden utvidet til 1800.