Kew Gardens

Et besøk til Kew Gardens kan være en fortryllende opplevelse. Her vil du kunne oppleve en enorm mengde med plantearter. Kew Gardens er nemlig ansvarlig for en av verdens største samling av levende planter. Den botaniske hagen Kew Gardens finner du lokalisert mellom Richmond Upon Thames og Kew i den sørvestlige delen av London. Kew Gardens ble anlagt i 1759, noe som vil si at den er over 250 år nå. I 1940 kunne Kew Gardens også smykke seg med status som nasjonal botanisk hage.Kew Gardens i LondonKew Gardens.

Miljø og omgivelser

Kew Gardens består av både drivhus, vinterhager, herbarium og bibliotek og har omlag 30.000 ulike levende planter.

Hovedproblemet til Kew Gardens i dag er de ugunstige groforholdene som omgir London, i form av mye forurensing og lite regn. Kew gardens har derfor opprettet to utestasjoner i henholdsvis Wakehurst Place i Sussex og Bedgebury Pinetum i Kent.

Åpningstider ved Kew Gardens

Kew Gardens åpner klokken 0930 og holder åpent til 1545 i perioden oktober - januar. I perioden februar til mars utvides åpningstiden til 1730 og i perioden april til september utvides åpningstiden yterrligere til 1930.