Transport i London

Som alle andre Storbyer med respekt for seg selv har også London et svært velfungerende kollektivtransportsystem. Det skal en som turist være sjeleglad for med tanke på at Storbritannia praktiserer venstrekjøring og at byen faktisk har nærmere 8 millioner innbyggere. Kollektivsystemet deres består av blant annet undergrunn, busser, trikker, elvebåter og tog. I tillegg er det en enorm mengde med taxier i byen.Black Cab i LondonBlack Cab i London. Foto: Unisouth (CC BY-SA 3.0)

Transportløsninger

Det finnes et stort antall taxier og taxiholdeplasser i London. Taxi blir ofte benyttet av turister, det kan imidlertid være greit og vite at det i London finnes to typer taxier. Den ene er de store Black Cabs også kalt Londontaxier og den andre typen går under navnet minicabs.

Buss er et annet kollektivtilbud som er godt utbredt i London. Det går busser rundt om i hele byen og det er rikelig med busstopp. Dette er også en glimrende måte for å få sett litt av london.

Allikevel er det Undergrunnen som er det desidert mest populære kollektitilbudet i London. Undergrunnsnettet er godt utbredt og dekker det meste av London, bortsett fra de aller sørligste områdene. Det er estimert at Undergrunnsbanene alene transporterer omlag 3 millioner mennesker daglig. Eneste ulempen med undergrunnen er at en ikke får anledning til å se mye av london i og med at en transporteres under bakken. I de sørligste områdene av London har en som en konsekvens av dårlig undergrunnsdekning bygd ut et godt nettverk av trikker.